Mapy myśli

„Mapy myśli” autorstwa Adama Czecha, Katarzyny Gieleckiej – Grzemskiej oraz Krzysztofa Pasztuły od 05 listopada 2020 w Miejskim Muzeum Zabawek. Prezentujemy prace wybitnych artystów oraz wykładowców Uniwersytetu Śląskiego z Cieszyna.
Wystawa trwa do 14 grudnia 2020 r.

Adam Czech

W 1996 r. ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Katowicach. W latach 1996-2001 studiował w Instytucie Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Dyplom z wyróżnieniem uzyskał w Katedrze Grafiki w pracowni prof. Eugeniusza Delekty. Od 2004 r. pracuje w macierzystej uczelni w Zakładzie Grafiki. W 2007 r. zrealizował przewód doktorski, a w 2014 r. przewód habilitacyjny. Swoje prace prezentował na 37 wystawach indywidualnych oraz ok. 300 zbiorowych w kraju i za granicą. Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień w konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych. W pracy twórczej zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi technik graficznych i poligraficznych druku płaskiego; formami wystawienniczymi. Był organizatorem wielu wystaw studenckich na terenie Uniwersytetu Śląskiego oraz poza nim, pomysłodawcą konkursów graficznych, skierowanych do studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Brał udział w pracach jury w konkursach uczelnianych, ogólnopolskich. Współorganizował studenckie wyjazdy plenerowe oraz warsztaty graficzne.

Katarzyna Gielecka – Grzemska

Doktorantka Wydziału Grafiki Instytutu Sztuki Uniwersytetu Śląskiego. Studia magisterskie – Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Wydział Grafiki,Malarstwa i Wzornictwa, kierunek grafika- grafika warsztatowa. Dyplom w pracowni sitodruku prof. Waldemara Węgrzyna. Zajmuje się grafiką warsztatowa i komputerową. Tworzy, logotypy, identyfikacje wizualne, projekty stron.
Wystawy:
2015 / Kurant i przyjaciele, Studenckie Koło Artystyczno-Naukowe Litografów Kurant, Brenna
2015 / Lions Club Gallery Olsztyn Galeria sztuki nowoczesnej i designu, wystawa pod honorowym patronatem Lecha Wałęsy
2015 / 2015 Guanlan International Print Biennial
2015 / 6x6x2015, Rochester Contemporary Art Center, Gallery Preview, New York, USA,
2015/ Zamek Cieszyn, Noc muzeów , wystawa prac doktorantów I roku Instytutu Sztuki
2015 / Monterrey Mexico/ „To my Polska”
2015 / Instytut Sztuki Uniwersytetu Ślaskiego w Cieszynie, Zakład grafiki /In Memoriam Oskara Kolberga, wystawa konkursowa (nominacja)

Krzysztof Pasztuła

Absolwent katowickiego Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom z plakatu pod kierunkiem prof. Tadeusza Grabowskiego. 1988 r. stypendysta Ministra Kultury i Sztuki. Od 2001 r praca na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. W 2013 uzyskał tytuł doktora habilitowanego. Autor 40 wystaw indywidualnych, uczestnik pomad 200 wystaw zbiorowych. Zajmuje się malarstwem, grafiką i rysunkiem.

  

Plakat

Nadchodzące wystawy

W najbliższym czasie nie zaplanowano żadnych wystaw