Nowy Młyn – Karpacz 2016

Nowy Młyn – Karpacz 2016
przegląd twórczości artystów Stowarzyszenia „Nowy Młyn” Kolonia Artystyczna

16.09.2016 – 11.12.2016
wernisaż 16.09.2016 o godzinie 17:00