Kartki Bożonarodzeniowe

Od 10 grudnia można oglądać wystawę pokonkursową prac plastycznych
pt. Kartka Bożonarodzeniowa.
Na konkurs nadesłano 146 prac. Konkurs adresowany był do dzieci z klas 4-6.
Podczas nagradzania, jury kierowało się samodzielnością wykonania pracy, różnorodnością technik oraz ogólnym wrażeniem plastycznym. Nagrodzono 15
i wyróżniono 30 prac plastycznych.

Nadchodzące wystawy

W najbliższym czasie nie zaplanowano żadnych wystaw