Miejskie Muzeum Zabawek ze zbiorów Henryka Tomaszewskiego zostało powołane do życia uchwałą Rady Miejskiej Nr XI / 52 w dniu 28.02.1995 roku. Do powstania Muzeum w dużej mierze przyczynili się mieszkańcy miasta. Muzeum stworzono na bazie kolekcji zabawek zbieranych z całego świata przez Henryka Tomaszewskiego – wybitnego artystę, twórcę Wrocławskiego Teatru Pantomimy. To właśnie on przekazał swoją niesamowita kolekcję w darze gminie Karpacz w 1994 roku.