I. Polsko – Niemiecki konkurs poetycko – malarski “Z inspiracji wspólnego dziedzictwa”Fundusze Małych Projektów INTERREG Polska – Saksonia 2014 -2020

Beneficjent:
Miejskie Muzeum Zabawek ze zbiorów Henryka Tomaszewskiego
www.muzeumzabwek.pl

Partner:
Ars Augusta
www.ars-augusta.org

Opis projektu:
Projekt polega na zrealizowaniu konkursu malarsko – poetyckiego oraz warsztatów wokalnych inspirowanych twórczością wywodzącą się się ze wspólnego dziedzictwa kulturowego pogranicza polsko – niemieckiego. Konkurs organizowany jest dla uczniów szkół podstawowych po obu stronach granic. Przygotowana zostanie prezentacja utworów poetyckich i malarskich w Polsce i Niemczech oraz katalog w wersji drukowej i elektronicznej. W celu uzupełnienia płaszczyzny dziedzictwa kulturowego o wartości muzyczne, zorganizowane zostaną warsztaty wokalne z udziałem osób z Polski i Niemiec. Odbędzie się publiczna prezentacja efektów wokalnych warsztatów.

Cel projektu:
Celem projektu jest intensyfikacja instytucjonalnej i partnerskiej współpracy pomiędzy obywatelami i instytucjami na rzecz wspólnego dziedzictwa kulturowego.

Okres realizacji
24.04.2020 – 30.11.2021

Wartość projektu: 18.142,99 euro

Dofinansowanie środków z EFRR: 85 %

 


Miejskie Muzeum Zabawek ze zbiorów Henryka Tomaszewskiego
oraz stowarzyszenie Ars Augusta
serdecznie zapraszają na otwarcie projektu: I. polsko -niemiecki konkurs poetycko – malarski “Z inspiracji wspólnego dziedzictwa”.
15 maja (sobota) o godz. 17.00
Wydarzenie będzie transmitowane na Facebook Muzeum oraz platformie ZOOM.
Gośćmi otwarcia będą pani Eleni Ioannidou, prezes stowarzyszenia Ars Augusta, malarka Teresa Kępowicz oraz poetka Anna Kadłubowska Pilich.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska – Saksonia 2014-2022.


 


Dziedzictwo Budnik – testament kamieni
spotkanie z autorkami wystawy – Teresą Kępowicz i Anną Kadłubowską Pilich
4 czerwca 2021 godz. 17.00
Miejskie Muzeum Zabawek ze zbiorów Henryka Tomaszewskiego

 

 Fotorelacja z wydarzenia “Warsztaty śpiewu klasycznego”.


Laureaci polsko – niemieckiego konkursu

Lista laureatów


Wystawa plenerowa pt. “Budniki”. Ekspozycja powstała dzięki współpracy z Miłośnikami Budnik oraz Stowarzyszeniem Jeleniogórskiej Strefy Fotografii.


Wystawa czasowa “Dziedzictwo Budnik – testament kamieni” w Urzędzie Powiatowym w Görlitz.

Plakat PDF


26 listopada odbyło się rozdanie nagród w I. Polsko – Niemieckim konkursie poetycko – malarskim “Z inspiracji wspólnego dziedzictwa”.

W pięknym sportowym obiekcie, stadionie im. Ireny Szewińskiej w Karpaczu, nagrody wręczył burmistrz Karpacza – Radosław Jęcek. Przyznano nagrody w kategorii plastycznej i literackiej.

Z powodu sytuacji epidemiologicznej, nie odbyło się wspólne wręczenie nagród w Niemczech, z udziałem polskich i niemieckich laureatów.

Mamy nadzieję, że będzie jeszcze okazja do wspólnego polsko – niemieckiego zdjęcia. Laureatom gratulujemy i dziękujemy za udział w konkursie. Ogromne podziękowania kierujemy do nauczycieli i dyrektorów szkół za wspaniałe przygotowanie uczniów.