„Anioły – opiekunowie ludzi”

Wizerunek anioła często pojawiający się w formie figurek, na pocztówkach świątecznych czy rycinach postrzegamy niekiedy jako religijny kicz ale kolekcjonerzy tychże, nigdy nie myślą o aniele jako o przedmiocie dekoracyjnym ani o lokacie kapitału lecz o fetyszu, z którym związane są pewne oczekiwania.

W Starym i Nowym Testamencie, w Judaizmie i Chrześcijaństwie ale również w Islamie anioły mają najróżniejsze funkcje. Jako posłańcy Boga przynoszą wiadomości, pomagają, karzą na polecenie Boga, chronią, także w czasie wojny. Według tradycji kościelnej jest niezaprzeczalne, że anioły istnieją. Są to istoty czysto duchowe i niewidzialne.

W Księdze Machabejskiej aniołowie pomagają wojownikom Machabeusza. Archanioł Rafał, w Księdze Tobiasz jest jednocześnie Aniołem Stróżem. W Nowym Testamencie Archanioł Gabriel przynosi Marii wiadomość, że urodzi syna, któremu ma nadać imię Jezus. Są anioły, które w noc Bożego Narodzenia objawiły się pastuchom. Anioły pojawiają się także podczas kuszenia Jezusa na pustyni oraz na Górze Oliwnej. Ale specjalna rolę Aniołów jako Stróży umocnił dopiero w późnym Średniowieczu teolog Tomasz z Akwinu. Według kalendarza Kościoła katolickiego Świętych Aniołów Stróżów obchodzi się 2 października. Anioł Stróż, który w naukach katolickich ma wskazywać drogę i pomagać, zaczął być przedstawiany szerszemu gronu odbiorców dopiero w XIX wieku.

Dzisiejsza interpretację roli aniołów ze strony kościoła najlepiej oddają słowa Papieża Jana Pawła II, który powiedział: ?Spośród rzeczy widzialnych i nie widzialnych stworzonych przez Boga są także duchy czyste, które wszystkie na początku były dobre ale potem podzieliły się na Anioły Światła i Ciemności?.

Na wystawie prezentujemy Anioły z kolekcji młodej, chorującej dziewczyny Sylwii Kędziory z Jeleniej Góry.

Skip to content